Het eigen risico

Ook in 2017 is het verplichte eigen risico van de basisverzekering € 385,= per jaar. In 2008 is met de komst van de basisverzekering het verplichte eigen risico ingevoerd. Volwassenen moesten toen de eerste 150 aan zorgkosten die vanuit de basisverzekering vergoed worden zelf betalen.

Dit bedrag is vervolgens door de overheid jaarlijks verhoogd, als gevolg van de steeds hoger wordende zorgkosten.

Wat valt niet onder het eigen risico?

Niet alle vormen van zorg vallen onder het eigen risico. Onderstaande kosten worden altijd volledig vergoed vanuit de basisverzekering, en gaan niet van uw eigen risico af.

  • Een bezoek aan uw huisarts of de huisartsenpost
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Wijkverpleging
  • Eventuele onderzoeken in het geval van een verhoogd risico op hart en vaatziekten
  • Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar
  • Hulpmiddelen vanuit de thuiszorg (alleen in bruikleen)
  • Controles en reiskosten bij orgaandonatie
  • Alle zorg die vanuit een aanvullende verzekering wordt vergoed.

Wat valt wel onder het eigen risico?

Alle overige behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen wel onder het eigen risico. Ondanks dat het consult van de huisarts volledig vergoed wordt, valt een onderzoek (zoals bijvoorbeeld in een laboratorium) wel onder het eigen risico. Net als alle behandelingen in het ziekenhuis en een bezoek aan de spoedeisende hulp.Voor sommige behandelingen kan er, naast het eigen risico, ook een eigen bijdrage gerekend worden vanuit uw verzekering. Deze eigen bijdrage moet u altijd betalen, ook als u al het volledige eigen risico betaald heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige hulpmiddelen of bepaalde medicijnen. Informeer dus vooraf altijd goed bij uw zorgverzekeraar naar uw vergoeding!Naast het wettelijk vastgestelde, verplichte, eigen risico, is het ook mogelijk dit bedrag op te hogen met maximaal 500 euro. Wanneer u geen- of weinig zorg nodig heeft is dit wellicht aantrekkelijk, aangezien dit u een korting op uw zorgpremie oplevert. Houdt er wel rekening mee dat u, wanneer u een keer wel zorg nodig heeft, u een aanzienlijk deel zelf zal moeten betalen.

Copyright © 2009 - 2019 LDB Sales B.V.