Vrije artsenkeuze belangrijker dan lage premie

Veel verzekerden vinden de vrije keuze van een arts belangrijker dan de hoogte van de zorgpremie. Meer dan de helft (60 procent) van de mensen vindt een volledige keuzevrijheid als het gaat om een arts het belangrijkste aan een zorgverzekering.

Ondanks dat veel mensen graag zelf de controle hebben, willen de meeste hier niet meer voor betalen, en vinden dat dit standaard van toepassing moet zijn.
Uit hetzelfde onderzoek is tevens gebleken dat een grote meerderheid (ruim 80 procent) vindt dat de zorgverzekeraars vanuit Den Haag beperkt moeten worden in het reclamebudget, zodat er meer geld aan zorg besteed kan worden.

Overstappen van zorgverzekering

Ondanks de duidelijke mening die veel mensen hebben over de voorwaarden van de zorgverzekering, is dit jaar slechts 13% van de ondervraagden overgestapt van zorgverzekeraar. Opvallend is dat ruim de helft dit gedaan heeft vanwege de hoogte van de zorgpremie, en niet vanwege de, eerder genoemde, vrije zorgkeuze. Net geen kwart van de overstappers deed dit vanwege betere voorwaarden. Overigens heeft een vijfde deel van de mensen die niet zijn overgestapt van zorgverzekeraar, wel van polis veranderd.Vanwege het steeds hoger wordende eigen risico kiest slechts 20 procent van alle ondervraagden voor een (vrijwillig) hoger eigen risico, eenzelfde aantal verzekerden dat alleen basisverzekering heeft afgesloten.

Copyright © 2009 - 2019 LDB Sales B.V.