Zorgverzekeringskaart

Komend najaar introduceren de zorgverzekeraars een uniforme informatiekaart voor alle aanvullende verzekeringen. Deze kaart is bedoeld om meer inzicht en duidelijkheid te bieden over de verschillen in verzekeringen, en bestaat momenteel al voor de basisverzekering.

Dit moet de keuze om eventueel over te stappen van verzekering makkelijker maken. Bij alle verzekeraars wordt deze informatie op dezelfde wijze gepresenteerd, en wordt er gebruik gemaakt van gelijke teksten. Nederland loopt hiermee voorop op de Europese regelgeving die dit pas vanaf het voorjaar van 2018 verplicht stelt.

Betere informatie door Zorgverzekeringskaart

Voor vormen van zorg die vaak voorkomen staan op de zorgverzekeringskaart nu al voor de basisverzekering de wijze van vergoeding en mate van keuzevrijheid. Dit is extra van belang bij naturapolissen, aangezien hier vaak maar van een select aantal, gecontracteerde, zorgaanbieders gebruik gemaakt mag worden. Door deze kaart kunnen verzekerden een betere keuze maken op basis van de aangeboden vergoeding voor gebruikte zorg. Onduidelijk is nog wel hoe vaak deze kaarten in 2016 daadwerkelijk zijn gebruikt

Copyright © 2009 - 2019 LDB Sales B.V.